Proves Audiològiques Timpanometria

Timpanometria

És una prova que ens permet, sobretot, valorar l’estat de l’orella mitjana confirmant la presència d’una hipoacúsia de transmissió. També podrem valorar el reflex estapedial que ens confirmarà una hipoacúsia neurosensorial de tipus coclear amb reclutament.

TIMPANOMETRIA

Opinions dels nostres clients

5,0 -
(24 opiniones)


Ver más opiniones